KLS Selectie Training 

Het invullen van je droom ' piloot worden ' gaat niet vanzelf. KLS Selectie Training kan je hierbij helpen. Om bij de KLS / KLM Flight Academy aangenomen te worden, hanteren ze strenge selectienormen. De KLS is een kostbare opleiding en een weloverwogen beslissing is daarom ook noodzakelijk. Je van te voren goed informeren is essentieel. Het bezoeken van een open dag bij de KLS / KLM Flight Academy, geeft een goede indruk wat je mag verwachten van deze opleiding. Als je eenmaal besloten hebt om je te gaan aanmelden, dan kunnen wij jou goed verder helpen. KLS Selectie training is uit de passie ontstaan, om jonge mensen te helpen bij het realiseren van hun droom. Wat ons onderscheidt is dat wij alle trainingen persoonlijk en dus 1 op 1 doen. Het gaat om jou .. ! en wij zijn dus niet bezig met een training te verkopen, echter zijn gepassioneerd om jou maximaal voor te bereiden en aangenomen te worden als piloot in spé op de KLS. We bieden zeer betaalbare en laagdrempelige modules om jouw beslissing en selectievoorbereiding mogelijk te maken. Slechts een zeer klein percentage van de aangemelde kandidaten komt door de selectie bij de KLS. We zijn dan ook trots op onze goede bekendheid bij 'vliegend personeel'. Ervaring leert, dat via onze training de kans om aangenomen te worden substantieel wordt vergroot. Dit door goede relevante informatie te geven en intensieve persoonlijk toegepaste trainingen. De trainingen voor de KLS selectie zijn 1 op 1 en kan je modulair volgen en start met een basis module. De basis module geeft je alle relevante informatie over de opleiding aan de KLS / KLM Flight Academy en het selectieproces. Wij adviseren dan ook: 'bereid je goed voor op het selectieproces door intensief te trainen'. Met ruim 25 jaar ervaring in het trainen en begeleiden van jonge mensen, helpen wij jou graag om jouw droom om piloot te worden te realiseren ! Vul het contactformulier in of mail ons direct: kls-selectietraining@outlook.com. Wil je ons persoonlijk en gratis om advies vragen of een afspraak maken bel ons dan even op : 06 46 011 091

DE TRAINING MODULES:

KLS Selectie Training


TRAINING 1:

BASIS MODULE


Deze training is de ideale manier om je volledig voor te bereiden op de totale selectie van de KLS. In detail krijg je persoonlijk en dus 1 op 1 informatie over het volledige selectie-procedure voor de KLS / KLM Flight Academy.Tevens bereiden we je in deze module maximaal voor op de eerste Fase 1 van de KLS selectie.   

  

 • Trainen volgens de nieuwe selectie fases
 • Dit is de eerste stap om je middels een persoonlijke training volledig en maximaal voor te bereiden op de selectie voor de KLS
 • In een persoonlijke sfeer alle informatie over het KLS selectieproces om je voor te bereiden op de eerste selectie.
 • Basis training voor slechts 200,- Euro. Belangrijk is hierbij dat alle trainingen persoonlijk zijn.
 • Detail informatie waaruit de selectie bestaat en hoe je jezelf optimaal voorbereid. Indien je het prettig vindt begeleiden we je aanvullend intensief met module 2 en 3
 • Bereid je voor op de Fase 1 selectie met de relevante leerboeken en online sites. 
 • Geen verplichting, alleen mogelijkheden !
 • Sensomotorische oefenmogelijkheden ten behoeve van KLS / KLM Flight Academy
 • Na deze module, weet je waar je aan toe bent om aan de selectie te beginnen.
 • Voorbereiding en basis gespreksvaardigheden.
 • Inzicht in skills en capaciteiten benodigd voor de KLS selectie.
 • Optimaliseer jouw IQ score en skills. Er valt veel te leren en te optimaliseren om jouw score te maximaliseren.

 

 

KLS Selectie Training


TRAINING 2:

FASE 2/3 MODULE


Dit is de meest uitgebreide en intensieve module. De fase 2 en 3 van de selectie kennen verschillende facetten, welke elk in detail, persoonlijk en zeer intensief getraind zullen worden. Belangrijk is dat je persoonlijk en 1 op 1 traint. Niemand is hetzelfde en je dient jezelf maximaal voor te bereiden op de selectie waar de meeste kandidaten op afvallen.

 • Wat onze training uniek maakt is dat we ons focussen op elke selectie stap. We proppen dus niet alles in één cursus. We doen dit persoonlijk en dus 1 op 1.
 • Ten aanzien van Fase 2 bespreken we de sensomotorische aspecten.  Niemand is gelijk en je leert het onmogelijk uit een boekje. 
 • In deze training trainen we ten aanzien van Fase 3 de groepsopdracht, individuele opdracht en bereiden we het gesprek met de psycholoog voor. Alles persoonlijk en 1 op 1
 • Fase 2/3 zijn zeer intens voor de kandidaten en zonder je goed voor te bereiden kom je er uit ervaring moeilijk door.
 • Wat je ook beslist ... bereid je extreem goed voor, want je hebt maar één kans om je droom waar te maken. 
 • Welke eerste indruk maak je ?
 • We trainen uitgebreid je non-verbale communicatie
 • Het voorbereiden op het Sensomotorisch onderzoek
 • We trainen op elk onderdeel je verbale communicatie en de gesprekstechnieken.
 • Hoe functioneer je in een groep
 • Train je inter personal skills
 • Hoe communiceer je zakelijk met collega’s en werknemers ten behoeve van de groepsopdrachten en individuele opdracht.
 • Bereid je voor op alle relevante vragen
 • Alle onderdelen van deze selectie trainen wij in detail 1 op 1 en persoonlijk
 • Hoe schrijf je een relevante levens-beschouwing
 • Na deze lange en intense training ben je volledig voorbereid voor fase 2+3 van de selectieprocedure voor de KLS / KLM Flight Academy
KLS Selectie Training


TRAINING 3:

COVA MODULE


Dit betreft een belangrijke module die zich volledig richt op het selectiegesprek bij de KLS / KLM Flight Academy.  We trainen je intensief en persoonlijk op alle relevante aspecten voor dit laatste en bepalende gesprek.
 • Wat zijn je overall resultaten
 • Analyse psychologisch rapport
 • Analyse wat relevant is voor jouw bepalende eindgesprek
 • Verbale / Non verbale training
 • Refresher van alle trainingen
 • In detail alle KLM informatie
 • Training op KLM procedures
 • Specifieke gesprekstraining voor het alles bepalende eindgesprek om te mogen beginnen aan de KLS / KLM Flight Academy 
 • Oefen persoonlijk het Cova  gesprek door vele vragen te oefenen en jouw persoonlijke ambitie kenbaar te kunnen maken. 
 • Zorg dat je goed bent voorbereid op dit eindgesprek met de juiste gesprekstechnieken en relevante informatie.